Elke tuin van ramscape

is hetzelfde maar toch anders! Een ontwerp voor een tuin voor thuis of voor op het bedrijf, voor jezelf of voor allemaal maakt gebruik van dezelfde ingredienten maar is toch anders:

! Elke tuin is hetzelfde

omdat elk RAMscape tuinontwerp een duidelijke, eenvoudige structuur heeft met heldere lijnen en een praktische indeling. Vorm en functie versterken elkaar. Elke tuin is groen en maakt gebruik van veel beplanting. Elke tuin is duurzaam wat zich uit in (her)gebruik van materiaal en het verantwoord omgaan met het opvangen van regenwater binnen de tuin.

! Elke tuin is anders

omdat de vormgeving van de tuin wordt bepaald door de gebruiker(s) en voldoet aan de persoonlijke functionele eisen en esthetische voorkeuren van de mensen. De tuin houdt rekening met de architectuur van de bebouwing en de omgeving van de locatie. Er is een element van spanning toegevoegd en hierdoor is een tuin van RAMscape nooit saai. 

HET EERSTE GESPREK

is vrijblijvend en vindt het liefst plaats op de toekomstige locatie en geeft een indruk van de wensen, het budget en gebruik van de tuin. Dit gesprek resulteert in een offerte voor het maken van een ontwerp van de tuin.

BIJ DE INVENTARISATIE

wordt na goedkeuring van de offerte de locatie in kaart gebracht. Een analyse van de ruimte en de omgeving en verdere omstandigheden van de tuin volgt. Visie en concept van de tuin worden geformuleerd.

HET SCHETSONTWERP

is een vertaling van de resultaten van het gesprek en de inventarisatie in een plattegrond welke besproken wordt. Dit voorlopige ontwerp wordt inzichtelijk gemaakt door gebruik te maken van doorsnedes en/of sfeerbeelden. Beplanting en materiaalgebruik worden globaal besproken.

HET EERSTE GESPREK

wordt het schetsontwerp na eventuele aanpassingen en goedkeuring verder uitgewerkt. Deze definitieve ontwerptekening met doorsnedes en sfeerbeelden, kan naar wens aangevuld worden met een beplantingsplan, technische tekeningen en een materialenlijst.