Water en werken

De Bonnenpolder en de Oranje-
buitenpolder, twee polders in het Westland omgeven door Water en gebieden van Werk, beide op het punt een nieuw onderdeel te gaan vormen van het dynamische landschap wat dit stuk Zuid Holland nou eenmaal is. Op geen enkele andere plek kunnen de extreme vormen van de verschillende functies van landschap zo mooi gecombineerd worden als in deze polders; Werken, recreëren, water-
management en boeren in een actieve co-existentie.

Deze polders worden in hun huidige vorm bedreigd door water en giftig slib. Deze bedreigingen zijn echter mooi te transformeren tot kansen. Waterdreiging wordt waterkans! Gifdreiging van de baggerslib-
depots wordt nieuw waterwerk en eigentijds cultuurlandschap! De theorie van ‘om-denken’ is perfect van toepassing op dit gebied en zijn mogelijkheden.
De Bonnen- en Oranjebuiten-polder 2.0, een gebied voor werken, natuur, recreëren en waterbuffering met instandhouding en versterking van het polder gevoel. Een masterplan met water als leidraad in dit door water en industrie gedomineerde gebied. Een masterplan van Water en Werken en Waterwerken.

ook van dreigingen kansen maken?

Project gegevens

| ONTWERP 2011 | OPDRACHTGEVER Hogeschool Larenstein |
LOCATIE Hoek van Holland |
| WERKVELD tuin- en landschapsontwerp |
WERKZAAMHEDEN analyse, visie, concept, masterplan |