(ON)OPVALLEND AFVAL

Welke mogelijkheden liggen er technisch, functioneel en ruimtelijk bij het vormgeven en herbestemmen van voormalige afvalstortplaatsen? Speelt het omliggende landschap ook een rol bij deze transformatie? Een ontwerpondersteunend onderzoek ‘(On)opvallend afval’ in een cocreatie met Martijntje van der Meiden en Jennifer Welink beantwoordt deze vragen. In het rapport zijn er op basis van een in het onderzoek ontwikkelde matrix 5 referentiegebieden met elkaar vergeleken en geanalyseerd. De opbouw van de matrix is gebaseerd op drie verschillende ontwerp-
strategieen: camoufleren, inpassen en accentueren ten opzichte van het omliggende landschap. En op drie categorieen van inrichtings-
middelen: functie, vorm en beleving. De matrix resulteert in een overzicht met ontwerp-
principes van verschillende ontwerpmiddelen in combinatie met strategieen. Dit geeft de ontwerper de principes in handen om naar keuze met behulp van de ontwerpmiddelen te camoufleren, accentueren of intepassen.

ook samen onderzoeken?

Project gegevens

| ONTWERP 2012 | OPDRACHTGEVER Hogeschool Larenstein |
LOCATIE
diverse voormalige stortplaatsen in Nederland |
WERKVELD
ontwerpondersteunend onderzoek |
WERKZAAMHEDEN
veldinventarisatie, analyse, matrix ontwikkelen |