Metamorfose

Langdurig zelfstandig wonen in een landschappelijk park aan de dorpsrand. Een mix van metamorfoses; een geleidelijke overgang van het dorp via de beheerste natuur van het parkwonen naar de ruigere natuur rond het boshotel. En de mens in een geleidelijke overgangsfase daarin gesitueerd. De aantrekkingskracht van deze woonzorgzone alsmede het zorghotel in het bos zal zorgen voor een impuls op zowel maatschappelijk als economisch gebied. Limburg heeft, net zoals de rest van Nederland, te maken met krimp. Dit vergt een serieuze visie op de plek van onze ouderen in de samenleving. Daarom wordt er in dit plan voor gekozen om de ouderen zoveel mogelijk bij het dorpsleven te blijven betrekken. Zorgwoningen gesitueerd aan de dorpsrand, beschikkend over een, door begroeiing aan het oog ontrokken, parkeerplek teneinde de mobiliteit te waarborgen. Een dorpsweide beschikbaar voor jong en oud; voor een mix van generaties.

ook klaar voor een metamorfose?

Project gegevens

| ONTWERP 2011 | OPDRACHTGEVER Hogeschool Larenstein | LOCATIE Landgraaf |
WERKVELD
 tuin- en landschapsontwerp |
WERKZAAMHEDEN
 masterplan, kavelplan, beplantingsplan |
| PRIJS 
MTD award 2010 voor een dynamische poster |
die excelleert in grafische kwaliteit en zeggingskracht |
toegekend door vakkundige jury o.l.v. MTD landschapsarchitecten |