DE WATERFABRIEK

Het Westland, de Oranjepolder, worstelend met zout en zoet water, daar soms een gebrek of soms een teveel van hebbend. Een zichtbaar litteken van vervuild slib naast imposante waterwerken als de Maeslantkeringen de Nieuwe Waterweg. De oplossing voor dit alles, omdenken; De Waterfabriek. Waar nu water wordt afgevoerd en aangevoerd biedt dit concept een duurzame oplossing. Vernieuwend in zijn eenvoud en duurzaam denken. De Waterfabriek combineert functies zoals waterberging en waterzuivering. Strategisch ingedeelde waterterrassen opgebouwd uit nieuw slib; de hoogtes worden gebruikt voor natuurlijk verval, de natuur voor de zuivering. Door openstelling krijgt dit gebied ook een bijzondere recreatieve functie. Van geïsoleerd vervuild element naar integraal onderdeel en zuiverend sleutelgebied; een recreatief, ecologisch en educatief waterlandschap. Uniek in Nederland maar hopelijk niet voor lang. Het duurzame antwoord op veel de landelijke waterproblemen.

ook een duurzaam waterontwerp?

Project gegevens

| ONTWERP 2012 | OPDRACHTGEVER Hogeschool Larenstein |
|  LOCATIE Hoek van Holland | WERKVELD tuin en landschapsontwerp |
|  WERKZAAMHEDEN masterplan, deelontwerp, detaillering |
|  PRIJS streetpitch studentenprijs Streetlife i.s.m. NVTL |
| thema duurzaamheid jury o.l.v Eric Luiten |