GELDERSE VALLEI EN WIJ

Identiteit: iedereen, maar ook alles, heeft een identiteit. Verschillend, anders, gelijk op sommige punten maar altijd onderscheidend in zijn geheel. Mensen, dieren maar zeer zeker ook landschappen. Identiteit bij mensen automatisch onderscheidend, dient bij landschappen bewust onderhouden te worden. Ik geloof in een landschap met variatie, met een eigen identiteit, met verschil. In een landschap is de mens een belangrijke factor in die identiteit. Vaak zelfs een bepalende, samen met de natuur. Om ervoor te zorgen dat al die landschappen niet op elkaar gaan lijken heb je inzichten in het beplanten en inrichten van erven nodig. De kleine landschaps-
elementen op particuliere erven worden in deze leidraad bouwstenen van een landschap. Het werken met bouw-
stenen, leidraden leidt auto-
matisch tot een bewustwording van de maakbaarheid van een landschap en daardoor tot een bewustwording van de mogelijkheden en gevaren van die maakbaarheid.

meer weten over land- schappelijke beplanting?

Project gegevens

| ONTWERP 2009 | OPDRACHTGEVER Hogeschool Larenstein |
LOCATIE
Gelderse vallei |
WERKVELD
landschappelijke beplanting |
| WERKZAAMHEDEN
leidraad kleine landschapselementen als erfbeplanting |