ramscape geeft vorm

aan de openbare ruimte in het buitengebied en in het stedelijk landschap. Inrichtingsplannen met de groenstructuur voor de buitenruimte op verschillende schaalniveau’s. Van recreatieve route door het boerenlandschap tot klimaatbuffer in het Westland.

ramscape vind dat

een goed ontwerp voor een landschap leesbaar is. De vorm heeft verband met de historische en tegenwoordige functie van de plek. Hierdoor is een ontwerp logisch en geeft rust. Tegelijkertijd wekt een goed ontwerp een lichte verwarring op waardoor er nieuwsgierigheid ontstaat en het ontwerp spannend is.

ramscape werkt samen

met de opdrachtgever en de toekomstige gebruikers en kan per project een team samenstellen uit verschillende aanvullende disciplines.